Roncsolásos vizsgálatok

A RÖNTGEN KANIZSA Kft. az alábbi vizsgálatokat vállalja és szolgáltatásokat nyújtja anyagvizsgáló laboratóriumában:

Keménységmérés

Fémek vizsgálószerszámmal szemben kifejtett ellenállásának megállapítása különféle keménységmérő módszerekkel (Brinell, Vickers, Rockwell).

Hajlítóvizsgálat

Fémek hegesztett kötéseinek hajlító igénybevétellel szemben viselkedésének megállapítása, melynek fő célja a kötések szívósságának ellenőrzése, a hegesztések minőségellenőrzése.

Szakítóvizsgálat

Próbatestek szakítógéppel, elszakadásig történő nyújtása. A folyamat során a szakítógép ill. a szakítódiagram segítségével mérjük az anyag különböző mechanikai tulajdonságait.

Ütővizsgálat

A próbatest eltöréséhez szükséges energia mérése Charpy-féle ingás ütőmű segítségével.

Makrovizsgálat és mikrovizsgálat

Hegesztett kötések csiszolatának makroszkopikus és mikroszkopikus vizsgálata.

Törésvizsgálat

Hegesztett kötések töretfelületének vizsgálata mikrohibák kimutatása céljából

Nyomó/ lapító vizsgálat